Interview: Zolang je er niet over praat blijft het bestaan – door Jan Stoel (Hebban.nl)

Fragment uit het interview:

Ik (Jan Stoel) woonde de presentatie van het boek In Tilburg bij. Plaats van handeling: de sociëteit van het T.S.C. Sint Olof, de oudste en meest toonaangevende studentenvereniging van Tilburg, opgericht op 8 oktober 1927. Claire Brentjens (haar meisjesnaam is Marie Claire van Gorp) studeerde in Tilburg rechten en was een van de oprichters van Alea Iacta (opgericht op 6 maart 1980) een vrouwendispuut van St. Olof. Tijdens die presentatie zei de auteur dat haar boek niet autobiografisch was, maar fictie. Toch eens kijken of dat klopt. Claire was graag bereid om mee te werken aan een interview.

Fact-checkvraag. Tijdens de presentatie in Tilburg benadrukte je steeds dat het boek niet autobiografisch is. Toch lijken me heel wat ingrediënten van je verhaal dat wel te zijn. Ik noem er een paar: je studeerde net als je hoofdpersoon Evelien van Duin Nederlands recht in Tilburg; de rol in de studentenvereniging; je zus die net als de zus van Evelien, zingt en acteert; het als kind in een expatgezin naar Argentinië gaan; je woont net als Evelien in België.

Laatste stukje uit het antwoord:
Dat je als auteur je eigen bronnen gebruikt, maakt een roman niet persé autobiografisch. Gebeurtenissen, karakters van personages, en onderlinge relaties hebben tijdens het herschrijven ten dienste gestaan van het verhaal. Voor de spanningsboog en de ontwikkeling van de personages was het vaak cruciaal om de werkelijkheid te verdraaien.

Een van de laatste vragen gaat over het lied Luna Tucumana, dat volgens Jan Stoel de kern van het boek vormt. Lees voor het antwoord en de rest van het interview het artikel
op Lezersplatform Hebban.nl
Aan het eind van het interview zijn links opgenomen naar het lied Luna Tucumana, zowel vertolkt door Mercedes Sosa als in de oorspronkelijke versie van singer-songwriter Atahualpa Yupanqui. De bijbehorende beelden illustreren hoe Evelien de mooie herinneringen aan Argentinië herbeleeft.